Mac Pro 5.1세대 (2012년, A1289 )

중고장터

 15이 지나면  만료  로 자동 표시 됩니다.

Mac Pro 5.1세대 (2012년, A1289 )

   5 아이아리랑 706
등록일자 : 2023.03.24 09:18
마감일자 : 일  23시
판매가격 : 38만원
거래형태 : 팝니다
거래방법 : 직접
연락처 : 01068330012
사용기간 : 10
거래상황 : 거래중
<  Mac Pro 5.1세대  >
    Model  :  A1289
    CPU    :  W3565  ( 3.2Ghz )  x  1
    RAM    :  16G
    HDD    :  SATA  1TB
    VGA    :  ATI Radeon HD5770 ( 1G )
    OS      :  OS X 요세미티 10.10.2
  외관      :  스크래치 조금

  38만,  직거래 합니다.
    010-6833-0012

Author

Lv.5 5 아이아리랑  실버
15,860 (31%)

등록된 서명이 없습니다.

Comments

Banner
 
Facebook Twitter GooglePlus KakaoStory NaverBand